A pregnancy changes the brains of expectant mothers

A pregnancy changes the brains of expectant mothers

A pregnancy changes the brains of expectant mothers

During the pregnancy, the structure and function of the brain of a woman in certain areas have changed significantly, according to the Dutch research on pregnant women. The changes played mogelijk een rol bij de nesteldrang die veel aanstaande moeders aan het einde van de zwangershapke krijgen, en bij de binding tussen moeder en kind na de geboorte. Een jaar na de bevalling zijn veel van deze veranderingen terug in de staat van voor de zwangershapke. The findings were published on Tuesday in the wetensificachen tijdschrift Nature Communications.

Tijdens een zwangerschap bring unprecedented amounts of hormones to the body of a woman. Some are temporary, andere blijven decades after they are born.

Brain researcher Elseline Hoekzema and her colleagues from the Amsterdam UMC and the Universiteit Leiden also discovered brain changes. Zij veertig vrouwen voor, tijdens en na hun eerste zwangershapchen, en 28 van hen ook een jaar na de bevalling. They scanned the brains of the women, made hartfilmpjes en bepaalden onder meer the amount of pregnancy hormone in the urine.

The ability to empathize

The onderzoekers discovered that during the pregnancy, a better relationship exists in the pregnancy default mode network. It is also involved in social interaction and empathy. Namely one area in that network, the cuneus, was noticeably stronger functionally connected with the rest of the network in the pregnant women. They also saw that during pregnancy the gray matter in the brain is removed, where the cells of the nerve cells are located – an effect that Hoekzema previously caused in a study in Spanish women. In the white substance, formed by the long uitlopers of the nerve cell, the disease of the researchers just no strong changes.

Hoekzema en haar colleague’s namen ook vragenlijsten af ​​bij de partijendende vrouwen. Daarin vregen ze bibliothek naar schooninggedrag en hoe selectivef de astanaande moeder was in haar sociale contacten, om de mate van nesteldrang te deterministen – ‘nesting’ dieren en mens richten zich liever op bekenden. En ze gebruikten vragenlijsten om de moeder-kindbonding in kaart te brengen.

De krimp van de grijse stof bij zwangere vrouwen hield verband met nesteldrang bij de astanaande moeders, bleek uit statistische analise van de gegevens. Hij also hing samen met de toenogeno quantiteten van het hormone oestradiol in the last three months of the pregnancy. Een oorzakelijk verband kan dit onderzoek niet definitif aantonen, maar het suggereert dat the excessive exposure to oestrogen in die fase van de zwangershapchen een importante rol spelt, schrijven de auteurs. Andere zaken die het brein van een zwangere vrouw mogelijk zowennen kunnen beinfluenden, zoals veel stress or te weinigs slaap, belen deraaan niet gerelateerd.

Also read: The first 1,000 days affected the entire life

Binding disorder

They increased the functional connection in het default mode network hield verband met ander belangrijk gedrag van de aanstaande moeder: de binding met haar kinje. Mothers with a stronger bond in that network when they were pregnant had a year, leaving a better bond with their child. They had more pleasure in dealing with her kind, less dismissive feelings, and the risk of a greater mother-kind bond was made. Of een moeder borstvoeding gaf, and the manner in which she gave birth, had no clear effect on this.

“In the case of mother-kind bond disorders, there is a strong hostility toward the child, which results in complete afwijzing of aggression. In onze studie kwamen gelukik geen extreme gälen voor, maar in hoeverre de moeders boosheid of aggression voelen jegens hun kindje variedert altimed”, licht Hoekzema per e-mail toe.

Through this sort of research, Hoekzema hopes to get a better picture of what is happening in the body of a pregnant woman, and also what is happening when the problems are related to childbirth. “In the sensitive period around the birth, serious mental problems can occur, such as depression, psychosis, or mother-kind bond disorders. It is good to think that this type of brain change contributes to that.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *